Mobilna Aplikacija

MSC MOBILE APP

MSCommunity Konferencija koristi run.events koji sadrži i mobilnu aplikaciju. Koristite mobilnu aplikaciju prije, tokom i nakon konferencije!

Prije konferencije, koristite našu mobilnu aplikaciju za umrežavanje i povezivanje sa drugim učesnicima i za izgradnju vašeg ličnog rasporeda.

Tokom konferencije, pratite raspored, sesije, i druge aktivnosti.

Nakon konferencije, koristite aplikaciju da ostanete u kontaktu sa svojim vezama.

Registracija

MSCOMMUNITY BIH Konferencija se rasproda svake godine.