DATA PORTAL – Mistral’s Engine for Data Integration

Mersiha Ćeranić Data Portal is an automated data analytics – reporting solution that will leverage and distribute data across the Mistral Company through interactive reports. Using Data Portal, users can create customized reports very quickly. During the lecture, it...

Database Design – najčešće greške programera

Milos Radivojevic Dejtabejz dizajn je veoma bitna faza u razvoju softvera, kojoj se u poslednje vreme koje je obeleženo sintagmama Agile i Continuous Delivery posvećuje još manje pažnje nego ranije. Podsetićemo se zašto je db dizajn bitan i sa kojim posledicama možemo...

Ima li nade za nedostupnu Azure virtualku?

Aleksandar Nikolic Nudi li Azure rešenje za virtuelne mašine koje nisu povezane na mrežu ili su postale nedostupne? Šta da radimo kada RDP, SSH i PowerShell remoting nisu više opcija? Pridružite nam se da kroz gomilu demoa vidite kako Custom Script Extension, Run...