Aleksandar Nikolic

Nudi li Azure rešenje za virtuelne mašine koje nisu povezane na mrežu ili su postale nedostupne? Šta da radimo kada RDP, SSH i PowerShell remoting nisu više opcija? Pridružite nam se da kroz gomilu demoa vidite kako Custom Script Extension, Run Command, Serial Console, i još neki troubleshooting alati mogu spasiti vašu dragocenu virtualku.

Track 2